Welkom in Doornenburg

Ontdek sport en beweging in Doornenburg.

Sport en beweging levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Doornenburg. Sport verbroedert, schept een gevoel van saamhorigheid, brengt mensen in contact met elkaar, zorgt voor sociale samenhang en is daarnaast ook nog een prettige en gezonde vrijetijdsbesteding.

In Doornenburg wordt dit met name vorm gegeven door Sportdorp Doornenburg: een samenwerking van diverse beweeg-aanbieders in Doornenburg. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer initiatieven om te kunnen sporten en bewegen.

Dus heb je een leuk idee, aarzel niet en onderneem actie. Sportdorp Doornenburg kan je daarbij helpen.

Wilko Brom (Ambassadeur voor Doornenburg)

Meld je aan