Lingewaard
Gezondheid

Preventieakkoord Lingewaard 2021 - 2023

Met het preventieakkoord ‘Samen naar een gezond Lingewaard’ wordt gewerkt aan een gezonde toekomst. De gemeente werkt hierbij samen met organisaties in zorg, welzijn, onderwijs en sport en private partijen.

Gezondere leefstijl

Een gezonder Lingewaard! Dat is onze missie en daar werken we met z’n allen aan. Bijvoorbeeld door meer te bewegen en gezonder te eten. Maar ook door kinderen te laten opgroeien in een rookvrije leefomgeving.

Het akkoord komt onder andere voort uit de uitkomsten van een breed uitgezette en ingevulde vragenlijst over gezondheid in Lingewaard. De plannen sluiten nauw aan bij de ambities en acties van het gemeentelijk Preventie- en handhavingsplan alcohol en bij het Sportakkoord Lingewaard en bij de uitgangspunten van

Preventieakkoord Lingewaard is een lokale doorvertaling van het landelijk Preventieakkoord. Daarin hebben grote landelijke organisaties afspraken gemaakt om de gezondheid van Nederlanders te bevorderen.

‘Samen naar een gezond Lingewaard’ is opgebouwd uit 3 hoofdpijlers:

• Een rookvrije leefomgeving

• Verantwoord alcohol- en drugsgebruik

• Gezond gewicht

Ook gaan we stress, eenzaamheid en armoede aanpakken. Deze factoren hebben een negatieve invloed op onze gezondheid. 

Huissen
mobiliteit

Een berichtje van groep 8a (Abacus)

IKC de Abacus heeft meegedaan aan de "te fiets en te voet naar school" actie van GO! Gezond Onderweg. De kinderen van groep 8a deden dit zo goed dat ze een basketbalclinic van Batouwe Basketbal wisten te winnen!

Wij hebben met onze groep een basketbalclinic gehad van professionele basketballers. We hadden dit gewonnen omdat we de gezondste klas van de school zijn. Er is in een week bijgehouden hoeveel kinderen er te voet en te fiets naar school kwamen en onze klas kwam dit het meeste.

Bij de basketbalclinic hebben we oefeningen gedaan en een partijtje. We mogen als het weer mag door corona bij een wedstrijd komen kijken. Wij willen deze mensen heel erg bedanken.

Groetjes,

Groep 8a

Foto's door: Basketbal Community Gelderland

Zoom