Lingewaard Sport!

non-profit organisatie
Sportverenigingen
Advies
Netwerken
"De Sportraad"

DE sportraad van Lingewaard.

Samen met de sportcoaches organiseert Lingewaard Sport! in 2022 de volgende activiteiten:

  • 21 februari sportdebat, locatie in de Kooi te Bemmel. Aanvang 19.30 uur
  • Sportcafes in mei en oktober

Activiteitenplan Lingewaard Sport! 2022

In deze onepager wordt aangegeven wat de doelstellingen en de bijbehorende activiteiten zijn van Lingewaard Sport! In 2022. Het bestuur van Lingewaard Sport! Gaat deze activiteiten in ieder geval uitvoeren in 2022. Het is geen limitatieve opsomming maar geeft wel sterk richting aan de activiteiten van Lingewaard Sport! in 2022. Afhankelijk van de actualiteit zet Lingewaard Sport! zich vanzelfsprekend ook meer in. Lingewaard Sport! Voert deze activiteiten uit in nauwe samenwerking met de sportcoaches en de gemeente. Deze samenwerking is essentieel voor het kunnen uitvoeren van deze activiteiten.

Doelstellingen 

· Sportclubs goed door coronaperiode helpen in samenwerking met de sportcoaches en gemeente

· Richting geven aan laatste uitvoeringsjaar sportakkoord in samenwerking met de sportcoaches, de gemeente, sportclubs en aanpalende sectoren zoals welzijn, de zorg en het onderwijs:

  • Jeugd in beweging
  • Vitale sportaanbieders
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Iedereen kan meedoen

· Sturing geven aan uitvoering van het lokale Preventieakkoord met focus op bewegingsstimulering van met name jeugd en ouderen (verbinding met jeugd in beweging, vitale sportaanbieders en iedereen doet mee van het sportakkoord)

· Start met de vernieuwing van het Sportakkoord (2023-2026) op basis van landelijke ontwikkelingen en collegeakkoord (vanaf Q3)

· Versterken relatiebeheer met sportclubs

· Relatiebeheer college, politieke partijen en ambtenaren

Activiteiten

·        Sportdebat 21 februari 

·        Brief aan formateur en onderhandelende partijen

·        2 sportcafés mei (met de nieuwe wethouder en nieuwe raadsleden) en oktober (start vernieuwing sportakkoord)

·        6 bestuursvergaderingen (2 keer met wethouder)

·        Relatiebeheer gesprekken met alle sportclubs

·        Deelname werkgroepen sportakkoord

·        Deelname stuurgroep Preventieakkoord 

·        Deelname werkgroepen nieuwe binnensportaccommodaties Bemmel en Huissen

·        Bestuurlijk overleg met Sportservice Lingewaard 

·        Kennismaking nieuwe college en nieuwe gemeenteraad (middels een werkbezoek)

·        Ontwikkeling nieuw sportakkoord

·        Up-to-date eigen pagina op Lingewaardinbeweging.nl

·        …………….

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Thijs Sloot
Contactpersoon

Neem contact op met Thijs:

6