Lingewaard Sport! zoekt secretaris

Gevraagd
Meedoen

Profielschets Secretaris Lingewaard Sport!

Lingewaard Sport! Is de sportraad van Lingewaard. De sportraad is al zo’n kleine 10 jaar actief, sinds 1 januari 2021 is het een officiële stichting. Lingewaard Sport! (LS!) vertegenwoordigd de +/- 70 sportclubs uit Lingewaard. Eens per 2 maanden zitten we bij elkaar om de actuele zaken rondom sportclubs met elkaar te bespreken. Er is een nauwe samenwerking met Sportservice Lingewaard en de sportcoaches.

Lingewaard Sport! heeft als doelen het stimuleren van sport en sportief bewegen in Lingewaard door onder meer sportclubs te versterken en beleid te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de gemeente en Sportservice Lingewaard!

Door het vertrek van onze secretaris zijn we op zoek naar versterking van ons bestuur.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

·        Sport en bewegen (in de gemeente Lingewaard) een warm hart toedraagt en zich hier vrijwillig voor in wil zetten

·        Ervaring en een goed netwerk heeft in de Lingewaarde sportgemeenschap. Bij voorkeur iemand die op dit moment bestuurlijk actief is bij een sportclub

·        Een brede blik heeft en graag strategisch meedenkt over de algemene ontwikkeling van sport en bewegen in Lingewaard

Welke inzet wordt gevraagd?

·        Aanwezig bij 6 bestuursvergaderingen per jaar

·        Twee keer aanwezig bij sportcafés

·        Participatie in een werkgroep van het sportakkoord. Het Lingewaards Sportakkoord II wordt momenteel uitgewerkt.

·        Incidentele vertegenwoordiging van Lingewaard Sport! bij overleggen

·        Regie op secretariële aspecten (statuten, kamer van koophandel). Dit is een lichte taak. Sportcoaches zijn beschikbaar voor het maken van agenda en verslagen.

De totale tijdsbelasting is naar schatting 15 avonden / dagdelen per jaar.

Interesse?

Diegene die interesse heeft, vragen we te reageren met een korte beschrijving van zichzelf en een motivatie voor deze rol. Deze reactie kan worden gemaild naar info@lingewaardsport.nl Graag uiterlijk 1 mei. Met geïnteresseerden wordt een gesprek gevoerd door een delegatie van het bestuur (de voorzitter en een lid). Benoeming vindt plaats tijdens de bestuursvergadering van 10 juli. 

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Bestuur
-11