Buitenkansen - uitnodigende buitenruimte

Buitenkansen staat voor een aantrekkelijke buitenruimte die uitnodigt om er te spelen, te sporten, te verblijven en om elkaar te ontmoeten. Deze uitnodigende buitenruimte zorgt dat mensen in beweging komen en dat de gezonde, beweegvriendelijke optie altijd de meest voor de hand liggende en aantrekkelijkste optie is. Wandelend en fietsend ben je overal het snelst. Speel- en sportvoorzieningen zijn binnen handbereik en toegankelijk. De buitenruimte is natuurinclusief; er is oog voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

´╗┐De gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland laten in dit boek hun inspirerende voorbeelden voor een uitnodigende buitenruimte zien.

Bijlage:

  • Uitnodigende buitenruimte - Apeldoorn/Gelderland
  • Factsheet beweegvriendelijke buitenruimte - Gelderland/GGD/Arnhem/GSF
  • Brancherapport (gebruik & beleid) - Mulier Instituut
  • Model Beweegvriendelijke Omgeving - Kenniscentrum Sport & Bewegen