Checklist meedoen gevluchte kinderen

Wonen in jouw gemeente veel jonge asielzoekers en statushouders? Sport is voor hen een heel mooi middel om anderen te ontmoeten, de taal te leren, plezier te hebben en fit te blijven. Maar hoe kun je deze kinderen laten instromen bij lokale sportverenigingen? Meedoen Maastricht ontwikkelde een checklist voor sportaanbieders die daarbij kan helpen. 

56553b91812e45fe3e3c4643a9ce6a06.jpegKinderen die opgroeien in armoede – waaronder kinderen met een vluchtelingenachtergrond – weten de weg naar georganiseerd sport- en cultuuraanbod vaak niet te vinden. Dit vraagstuk zien we terug in heel Nederland en dus ook in Limburg. In die provincie steunen Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur vijf projecten gericht op meedoen. Meedoen Maastricht is er daar één van. 

Begrippen: vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

  • Een vluchteling is iemand die gedwongen zijn of haar land is ontvlucht vanwege bijvoorbeeld oorlog, of vervolging.
  • Zodra iemand de asielprocedure in Nederland in gaat, noemen we iemand een asielzoeker.
  • Asielzoekers wonen op verschillende soorten opvanglocaties, zoals asielzoekerscentra (azc’s).
  • Zodra een asielzoeker een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft, is hij of zij statushouder. 
  • Een deel van de statushouders woont nog op het azc, maar verhuist op enig moment naar een eigen woning.

Een checklist voor sportverenigingen

  • Doy Sieben is ook combinatiefunctionaris bij Maastricht Sport en zij herkent het vraagstuk. “Er is voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond eigenlijk nauwelijks aanbod om lekker te kunnen sporten en bewegen. Dat zit hem naast goed doorverwijzen vanuit lokale partners óók aan de aanbodkant. Daarom vroegen wij ons af: wat hebben onze lokale sportverenigingen nodig om jonge asielzoekers en statushouders succesvol bij de club te verwelkomen?” Doy startte een onderzoek op basis van bestaande literatuur, behoefteonderzoek onder Maastrichtse verenigingen en good practices uit de praktijk. Het resultaat daarvan is de Checklist verwelkomen kinderen & Jongeren met een vluchtelingenachtergrond (zie onderaan de pagina).
  • Bron: allesoversport.nl
  • Opvang in Lingewaard
  • Meer informatie: Oekraine / Gemeente Lingewaard