Energieregeling voor sport- en cultuur

Energieregeling sport en cultuur 2023

De stijgende energiekosten brengen het voortbestaan van cultuur- en sportverenigingen en -stichtingen in gevaar. De overheid werkt aan regelingen om huishoudens en (maatschappelijke) organisaties te helpen. Voor verenigingen en stichtingen worden in april 2023 de eerste regelingen verwacht. De gemeente Lingewaard wil hier niet op wachten en komt daarom vanaf 1 januari 2023 met een eigen regeling.

Regeling Lingewaard

De regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de energiekosten voor het eerste kwartaal van 2023. Alleen Lingewaardse cultuur- en sportverenigingen komen in aanmerking. Er zijn hierbij drie groepen: ontmoetingscentra/dorpshuizen, binnensportverenigingen en overige maatschappelijke (sport)accommodaties. Voor elke groep geldt een andere berekening van de tegemoetkoming.

Aanvragen vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 tot 1 april 2023 kan de tegemoetkoming aangevraagd worden, via www.lingewaard.nl/energieregeling. Alle aanvragen worden vóór 1 juni 2023 afgehandeld. Op de website staat ook hoe de tegemoetkoming berekend wordt, wat de voorwaarden zijn en wie er in aanmerking komen.

Heeft u vragen over deze regeling?

Dan kunt u contact opnemen met het team Openbare Ruimte en Vastgoed door te mailen naar vastgoed@lingewaard.nl of te bellen naar 026-3260111.