MFSA de Blauwenburcht - Nieuwe sporthal

Samen met verschillende sportverenigingen heeft het college een plan gemaakt voor een nieuwe sporthal in Huissen. De plek voor deze multifunctionele sporthal is bij sportpark de Blauwenburcht.

Onderzoek wijst uit dat de Blauwenburcht de beste locatie is voor een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie (MFSA). In de zomer van 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat zij geld vrijmaakt voor de bouw van het MFSA in Huissen. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. Net als in de eerdere fase van het project worden ook nu scholen en sportverenigingen intensief betrokken. Zij zijn immers de toekomstige gebruikers van de sporthal. Bij de verdere uitwerking betrekken we ook buurtbewoners. We gaan met omwonenden in gesprek over hun mening over het MFSA. En we zijn benieuwd naar hun idee├źn over zaken als licht, geluid en parkeren.

Bijlagen:

  • Participatieplan en planning: Voor project MFSA De Blauwenburcht zijn een participatieplan en een voorlopige planning opgesteld.
  • Vragen en antwoorden informatieavond: op 19 september 2023 organiseerde Gemeente Lingewaard een inloopavond.
  • Sportaccomodatieplan Huissen